Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Δύο θητείες για τα στελέχη εκπαίδευσης και αξιολόγηση από τους υφιστάμενους


Ένα από τα παραδοτέα στο χώρο της εκπαίδευσης μέχρι τον Μάιο του 2018, εκτός των άλλων, είναι και ένα νέο πλαίσιο επιλογής και αξιολόγησης στελεχών. Σύντομα λοιπόν ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν  θα περιλαμβάνει και το νέο τρόπο επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση καθώς και την αξιολόγησή τους.

Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο κείμενο της συμφωνίας με τους Θεσμούς αναφέρεται ότι οι Αρχές  πρέπει να υιοθετήσουν νομοθετικά μέτρα για την αξιολόγηση των διευθυντών των σχολείων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίσουν μια αποπολιτικοποιημένη, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΑΣΕΠ σε σχετικές επιτροπές και να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στις σχολικές μονάδες, καθώς και να καθορίσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Αναλύοντας συνδυαστικά την πρόταση του ΥΠΠΕΘ για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου,  ο νέος νόμος για την επιλογή στελεχών προτείνεται να περιλαμβάνει:
  • Σύνδεση των κριτηρίων της επιλογής στελεχών με το έργο για το οποίο προορίζονται 
  • Η αξιολόγηση των στελεχών θα γίνεται και κατά τη διάρκεια της θητείας τους και όχι μόνο κατά  την επιλογή τους. Για το έργο των στελεχών θα λαμβάνεται υπόψη και η κρίση  των υφισταμένων και των προϊσταμένων
  • Επιστροφή των στελεχών στην εκπαιδευτική πράξη μετά την ολοκλήρωση  δύο συνεχόμενων θητειών στην ίδια θέση   
  • Την ισορροπία των κριτηρίων μοριοδότησης( τυπικά προσόντα και εμπειρία) αλλά και τη μοριοδότηση της ικανότητας των υποψήφιων στελεχών ως προς το να συνδέουν σπουδές και εμπειρία για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων και την  αναγνώριση των σημείων δυσλειτουργίας του παιδαγωγικού έργου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου