Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ * 1.000 ευρώ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ από ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ * 1.000 ευρώ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Αλλες 5 τρύπες στο ζωνάρι του 2012

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ
Πενταπλή επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος και έκτακτη εισφορά έρχεται το 2012 για περίπου 3,7 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους, με τους έχοντες παιδιά να μετρούν τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω της δραστικής μείωσης του αφορολογήτου. 
Η κατακόρυφη πτώση του αφορολόγητου ορίου (σ.σ. η πρώτη τον Ιούλιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο) στα 5.000 ευρώ, από 12.000 ευρώ που ξεκίνησε στις αρχές του 2011, και η επιβολή της έκτακτης εισφοράς προκαλούν σημαντικές απώλειες σε μισθούς και συντάξεις, που ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 - για μεσαία εισοδήματα, καθώς:
* Από τον Ιανουάριο οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ή από αυτό το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι θα υποστούν την αυξημένη παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, ενώ με την εκκαθάριση της δήλωσης εισοδήματος την άνοιξη του επόμενου έτους θα τους παρακρατηθεί και η διαφορά των 300 ευρώ από τη δεύτερη μείωση του αφορολογήτου στα 5.000 ευρώ που έγινε προ τριμήνου.
* Από τον Ιανουάριο ξεκινάει και η παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς που αναλογεί στα εισοδήματα που αποκτώνται το 2012. Με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά που αναλογεί στο αποκτηθέν εισόδημα του 2011, ενώ μέχρι και τον Φεβρουάριο θα εξοφλείται η έκτακτη εισφορά που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτήθηκε το 2010.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γιάννη Καπελέρη, καθορίζεται η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και συγκεκριμένα:
1 Με μειωμένο αφορολόγητο 5.000 ευρώ θα παρακρατείται ο φόρος εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2012.
2 Αν υπάρχουν προστατευόμενα παιδιά, το αφορολόγητο προσαυξάνει κατά 2.000 ευρώ ή στα 7.000 ευρώ για όποιον έχει 1 παιδί, κατά 4.000 ευρώ ή στα 9.000 ευρώ με 2 παιδιά και κατά 7.000 ευρώ ή στα 12.000 ευρώ με 3 παιδιά με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
3 Το αφορολόγητο είναι αυξημένο στα 9.000 ευρώ για νέους μέχρι 30 ετών (όσοι γεννήθηκαν από 1ης/1/1982 και μετά), συνταξιούχους άνω των 65 ετών (να έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/1946), άτομα με ειδικές ανάγκες και συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Απαραίτητη προϋπόθεση, το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, να μην ξεπερνάει τα 9.000 ευρώ. Αν το συνολικό εισόδημα είναι πάνω από 9.000 ευρώ, τότε το ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει κλίμακας περιορίζεται ώστε το τελικό συνολικό καθαρό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου να μην είναι χαμηλότερο από 9.000 ευρώ.
4 Το αφορολόγητο όριο αυξάνει επιπλέον κατά 2.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά για το φορολογούμενο ή για καθένα από τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, εφόσον είναι άτομα με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κ.λπ.). Συνεπώς, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης/1/2012 το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:
Δηλαδή, το αφορολόγητο ορίζεται στις 11.000 ευρώ για άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και για νέους μέχρι 30 ετών που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, καθώς και στις 7.000 ευρώ για άτομα άνω 30 ετών και μέχρι 65 ετών που τους βαραίνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν παιδιά έχουν επιπλέον προσαύξηση αφορολογήτου κατά 2.000 ευρώ με 1 παιδί, 4.000 ευρώ με 2 παιδιά και 7.000 ευρώ με 3 παιδιά, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
Το ποσό προσαύξησης του αφορολογήτου μειώνει ανάλογα το ποσό του δεύτερου ή του τρίτου και όποιου επόμενου κλιμακίου απαιτείται.
5 Το φορολογούμενο βαραίνουν ανήλικα άγαμα παιδιά, ενήλικα άγαμα παιδιά μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν, ενήλικα άγαμα και άνεργα (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) παιδιά κατά 2 χρόνια μετά το σχολείο ή τις σπουδές, άγαμα παιδιά που είναι φαντάροι, άγαμα ή διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας παιδιά με αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση, να μην έχουν ετήσιο φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα πάνω από 2.900 ευρώ ή 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζονται εξωιδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδόματα κ.λπ.) στην περίπτωση αναπήρων.
6 Το αφορολόγητο των παιδιών ή το επιπλέον σε περίπτωση αναπηρίας προσαυξάνει μόνο αν υποβληθεί δήλωση οικογενειακής κατάστασης ή αποδεικτικό κατάστασης (γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή εγγραφή στο γενικό μητρώο τυφλών κ.λπ.) στον εργοδότη κατά τον Ιανουάριο.
Ολες οι αμοιβές
7 Στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα συνυπολογίζονται κάθε είδους αμοιβές, όπως υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυχτερινή ή Κυριακών ή αργιών, επίδομα ισολογισμού κ.λπ. Τυχόν έκτακτο εφάπαξ, πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κ.λπ. δεν συναθροίζονται με τις μηνιαίες αποδοχές, αλλά με το συνολικό ετήσιο εισόδημα και ο τυχόν επιπλέον φόρος που προκύπτει παρακρατείται το μήνα που καταβλήθηκε το ποσό.
8 Ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης γίνεται με βάση 14 μισθούς στην περίπτωση των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και με 12 μισθούς για τους δημοσίους υπαλλήλους.
9 Το ποσό φόρου μειώνεται 1,5%, ως έκπτωση λόγω προκαταβολής, και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που παρακρατείται σε ετήσια βάση.
10 Με συντελεστή 3% υπολογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο άνω των 24 ευρώ και σχέση εργασία ορισμένου χρόνου.
11 Με συντελεστή 20% παρακρατείται ο φόρος επί των καθαρών αμοιβών από υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές κι εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
12 Με συντελεστή 10% θα παρακρατούν το φόρο οι εργοδότες -πλην αυτού που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές- σε ωρομίσθιους καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως καθηγητές σε φροντιστήρια.
13 Με συντελεστή 20% παρακρατείται ο φόρος σε εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά.
Φόρος επικουρικών
14 Με συντελεστές 5%-15% παρακρατείται ο φόρος σε επικουρικές συντάξεις, βοηθήματα κ.λπ. που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας. Σε εισόδημα μέχρι 2.500 ευρώ ο συντελεστής είναι 5%, από 2.501 ευρώ μέχρι 4.500 ευρώ είναι 10% και 15% για καθαρό ποσό παροχής άνω των 4.500 ευρώ.
15 Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την παρακράτηση η μείωση φόρου για μισθωτούς που κατοικούν τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.
16 Σε πολλαπλή απασχόληση ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών και ο φόρος θα παρακρατείται βάσει κλίμακας. Οι εργοδότες με τις μικρότερες αποδοχές θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 20%.
17 Απαλλάσσονται του φόρου μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό άνω του 80%.
18 Δεν παρακρατείται φόρος στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση, όπως παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους, παροχή αυτοκινήτου σε στελέχη κ.λπ. *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου