Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

22-12-11 Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, μετά τη συνάντηση με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

Δελτίο Τύπου 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ δημόσια τους δασκάλους και τους καθηγητές που αυτή τη δύσκολη χρονιά για τους ίδιους, αλλά και για τα σχολεία απέδειξαν στην πλειοψηφία τους ότι έχουν αίσθημα αποστολής.
Τέλος, να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και να διαβεβαιώσω ότι όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά όσον αφορά τα σχολεία, τους μαθητές, το μέλλον δηλαδή της χώρας.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την εφεδρεία των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήμια, η Υπουργός απάντησε:
Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια με τον καλύτερο τρόπο, στο πλαίσιο βέβαια των κατευθύνσεων της κυβέρνησης.  
Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα των εκπαιδευτικών και των σχολείων:
Προσυνταξιοδοτική Εφεδρεία Εκπαιδευτικών:
Ο θεσμός της εφεδρείας ήταν μία πολιτική που εφαρμόστηκε πρώτη φορά και είχε περισσότερο συμβολικό, παρά δημοσιονομικό χαρακτήρα. Όπως επανειλημμένα έχει αποσαφηνιστεί από την Υπουργό Παιδείας ο θεσμός της εφεδρείας σε καμιά περίπτωση δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς και δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων. Είναι επίσης σαφές ότι η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού στο χώρο της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται βάσει θεσμών που εξασφαλίζουν αξιοκρατία και διαφάνεια, στο πνεύμα που υπηρετεί το σύστημα διορισμών που έχει εισαχτεί με το ν.3848/10.
Σύστημα διορισμών:
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η βαθύτατη οικονομική κρίση την οποία περνά η πατρίδα μας αυτήν την περίοδο καθιστούν απαραίτητη την επανεξέταση μέτρων που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών. Στην κατεύθυνση αυτή, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος διορισμών των εκπαιδευτικών που θεσπίστηκε με το ν.3848/10, προωθείται σχετική ρύθμιση η μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής από τα 3 στα 2 έτη. Επίσης διευρύνονται τα κίνητρα για την προαιρετική παραμονή των εκπαιδευτικών για δύο επιπλέον έτη, με τον διπλασιασμό του αριθμού των μονάδων μετάθεσης, που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτικός που παραμένει για τρίτο και τέταρτο χρόνο.
Στο πλαίσιο της παραπάνω ρύθμισης θα δοθεί και στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 η δυνατότητα να υποβάλλουν τώρα αίτηση μετάθεσης για το επόμενο σχολικό έτος. Θα εκδοθεί σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος.
Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ:
Προωθούνται άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή (κλάδων ΠΕ61 & ΠΕ71), ώστε και μέσα στην κρίση να ενισχυθεί το μήνυμα ότι όλοι οι μαθητές έχουν ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.
Αναβάθμιση του θεσμού των Διδασκαλείων :
Προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα θέσει σε νέες βάσεις τη λειτουργία του θεσμού των Διδασκαλείων Εκπαίδευσης, με βάση τα πορίσματα επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. Τα νέα διδασκαλεία –  κοινά για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και τεχνικοεπαγγελματικής όλων των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο του ανανεωμένου θεσμού θα διαμορφωθούν από ΑΕΙ που έχουν λάβει μέρος στην αξιολόγηση Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα έχουν διαφορετική διάρκεια φοίτησης, α) τρίμηνη β) εξαμηνιαία και γ) ετήσια. Η φοίτηση σε όλες τις μορφές θα είναι υποχρεωτική. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται με εξετάσεις και θα τους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια. Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εξάμηνης και τρίμηνης φοίτησης οι εκπαιδευτικοί δεν φεύγουν από την τάξη και αξιοποιείται η μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η επιτυχής φοίτηση θα παρέχει πιστοποίηση στον εκπαιδευτικό και θα μοριοδοτείται ανάλογα.
Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:
Η επιτυχής λειτουργία του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (961 σχολεία ΕΑΕΠ), στο πλαίσιο του προγράμματος των οποίων διδάσκεται το μάθημα της πληροφορικής σε όλες τις τάξεις, καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κλάδου εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε σχετική Υπουργική Απόφαση.

Αποσπάσεις με κριτήρια :
Το τρέχον σχολικό έτος εφαρμόστηκε, για πρώτη φορά, αντικειμενικό σύστημα αποσπάσεων που στηρίζεται σε πρόταση ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, καθώς και αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή, με την οποία δίνεται οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού, στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά. Μετά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος η Υπουργός, αποδεχόμενη σχετική πρόταση των ομοσπονδιών, θα καλέσει την ομάδα εργασίας να επανεξετάσει τυχόν αδικίες ως προς τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων και όποιες δυσλειτουργίες του συστήματος διαπιστώθηκαν.

Αξιοποίηση πλεονάζοντος χρόνου προϋπηρεσίας:
Το θέμα της διευκρίνησης του τρόπου αξιοποίησης του πλεονάζοντος χρόνου προϋπηρεσίας που θα προκύψει από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης έχει απασχολήσει το Υπουργείο Παιδείας, αφού η μη προσμέτρησή του δημιουργεί προβλήματα σχεδόν στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Για το θέμα οι υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και αναμένεται απάντηση.

Αντιμετώπιση ιδιαίτερων  προβλημάτων :
Για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση της χώρας και στη ζωή των μαθητών θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν με διακριτικότητα και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των παιδιών και των οικογενειών τους.
Στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, δηλαδή εκεί που έχουμε μεγάλη σχολική διαρροή, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνοικίες με εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα  υπάρχει ήδη ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης των παιδιών, με τη βοήθεια των σχολικών επιτροπών των Δήμων.
Επίσης όπου αλλού διαπιστώνονται ιδιαίτερα προβλήματα θα υπάρχει στοχευμένη υποστήριξη των μαθητών σε συνεργασία με αρμόδια όργανα του σχολείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου