Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Η βαθμολογία στη συνέντευξη και τα μετρήσιμα μόρια των υποψηφίων σχολικών συμβούλων της Π.Ε.

Η βαθμολογία στη συνέντευξη και τα μετρήσιμα μόρια 
των υποψηφίων σχολικών συμβούλων της Π.Ε. εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου