Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Αποδοχές μεταταγμένων από κλάδο σε κλάδο του ιδίου φορέα

Σας κοινοποιώ το αριθμ. 2/33123/0022/12-4-12 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα: «Αποδοχές μεταταγμένων από κλάδο σε κλάδο του ιδίου φορέα», για ενημέρωσή σας.

Αποδοχές μεταταγμένων από κλάδο σε κλάδο του ιδίου φορέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου