Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών:

1.Οι οποίοι εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης 
2. Των οποίων οι αιτήσεις τους, εκ παραδρομής, δεν περιλήφθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων 
3. Των οποίων , από λάθος του ηλεκτρονικού συστήματος μεταθέσεων, δεν κατέστη δυνατή η επεξεργασία των αιτήσεών τους 
4.Ανακλήσεις μεταθέσεων 
5.Διόρθωση της με αριθμ. 38661/Δ1/05-04-2012 Υπουργικής Απόφασης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου