Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Οι ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ για τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. Καρδίτσας που διώκονται ποινικά


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος στα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Π.Ε. Καρδίτσας, και τις ενδεχόμενες συνέπειες  του  νόμου 4093/12-11-2012 (παρ Ζ3), η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.   αφενός δηλώνει τη συμπαράστασή της στους εκπαιοδευτικούς, αφετέρου ζητά την κατάργηση των πρωτόγνωρων διατάξεων βάσει των οποίων  μία  καταγγελία ή μήνυση είναι αρκετή για να τεθεί ένας υπάλληλος σε αργία, χωρίς να έχει δυνατότητα υπεράσπισης του εαυτού του απέναντι στην αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία.
Η εφαρμογή τέτοιων διατάξεων , τονίζει η ΠΕΣΣ, όχι μόνο καταργεί το εφαρ-μοζόμενο και στην πειθαρχική διαδικασία τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θίγει και τη δυνατότητα της προηγούμενης ακρόασης, που προβλέπεται από το άρθρο 6 του Κώ-δικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επιπρόσθετα προκαλούνται ανυπέρβλητα  εμπόδια στη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με την εκ προοιμίου κρίση και προληπτική τιμωρία μελών του, γεγονός που τελικά αποβαίνει σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το ΔΣ της ΠΕΣΣ καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ
α)   να επιληφθεί της συγκεκριμένης υπόθεσης δίνοντας συνολική λύση
β)   να ενεργήσει προς κάθε κατεύθυνση για την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου