Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

ΙΚΥ: Αιτήσεις για μεταπτυχιακές υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό έως 12/9

Επιμέλεια: alfavita.gr

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης μεταπτυχιακών υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης, καταληκτική ημερομηνία 12/9/2013ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
(ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.Αποτελέσματα Εξατομικευμένης Αξιολόγησης

Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στο εξωτερικό

Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στην Ελλάδα

Πίνακας υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό που συγκέντρωσαν λιγότερο από 12 μόρια

Ονομαστικοί Πίνακες Επιλεγέντων/ Επιλαχόντων Υποψηφίων

Αποτελέσματα εξατομικευμένης αξιολόγησης για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στην Ελλάδα

Αποτελέσματα εξατομικευμένης αξιολόγησης για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στο εξωτερικό

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στην Ελλάδα
 
 Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στο εξωτερικό
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου