Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης ζητούν άμεσα αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Λήγουν σε λίγες ημέρες οι αποσπάσεις στις Διευθύνσεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Επειδή απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της απόσπασή τους και το εν λόγω χρονικό διάστημα απαιτεί 12ωρα εργασίας, από το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό, σε όλες της Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά,, τονίζει η Πανελλήνια Ενωση Διευθυντών εκπαίδευσης σε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, επιβάλλεται να αποσπαστούν άμεσα οι προτεινόμενοι κατά σειρά αξιολόγηση ( ο αριθμός τους είναι συνάρτηση του μεγέθους της κάθε Διεύθυνσης) από τους Διευθυντές εκπαίδευσης. 
Η ΠΕΔΕ υπενθυμίζει προς την πολιτική ηγεσία ότι «προς τούτο είχαμε τη διαβεβαίωσή σας ότι θα τηρηθεί».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ
Το θέμα της στελέχωσης των γραφείων των Διευθύνσεων ήταν ένα από τα βασικά θέματα που θέσαμε κατά την πρόσφατη συνάντησή μας.
Σας ενημερώσαμε ότι είναι κρίσιμο θέμα για την ομαλή λειτουργία των Διευθύνσεων -σε μια περίοδο μάλιστα μεταρρυθμίσεων και μεγάλων αλλαγών- η αναλογική (με το μέγεθος των Διευθύνσεων) επιλογή, από τους Διευθυντές εκπαίδευσης, ενός βασικού κορμού συνεργατών από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι παραμένουν πολλές φορές και μέχρι αργά το βράδυ στις Διευθύνσεις προκειμένου να ανταποκριθούμε έγκαιρα και έγκυρα στα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα, για τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να πάρετε. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που τους καλούμε και Σαββατοκύριακα και ανταποκρίνονται δίχως να προβάλλουν αντιρρήσεις. Είναι αυτοί που κατέχουν με επάρκεια τα αντικείμενα για τη λειτουργία των Διευθύνσεων.
Επειδή όμως απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τη λήξη της απόσπασή τους και το εν λόγω χρονικό διάστημα απαιτεί 12ωρα εργασίας, από το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό, σε όλες της Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά, επιβάλλεται να αποσπαστούν άμεσα οι προτεινόμενοι κατά σειρά αξιολόγηση ( ο αριθμός τους είναι συνάρτηση του μεγέθους της κάθε Διεύθυνσης) από τους Διευθυντές εκπαίδευσης. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι προς τούτο είχαμε τη διαβεβαίωσή σας ότι θα τηρηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας 
Πάρις Βεντήρης                                             Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου