Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Διορισμός Διευθυντών-Υποδιευθυντών Μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7, παρ. 1, περ. δ του ν. 694/1977 ( ΦΕΚ 264 τ’ Α/77) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δυτ. Θράκην».
2. Το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ’ Α/02) «Περί της οργάνωσης των περιφερειακών υπηρεσιών…. και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε την απόφαση κάνοντας κλικ εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου