Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Οι 13 Αναπληρωτές Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μετά από σχετικές προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης όρισε ως στις θέσεις Αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, τους εξής:

1. Αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον κ. Αναστόπουλο Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
2. Αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας τον κ. Ντάμπλια Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
3. Αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τον κ. Ακριτίδη Νικόλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου την κ. Παραμυθιώτου Μαρκέλλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.
5. Αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου τον κ. Δήμο Ανδρέα, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
6. Αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας τον κ. Σούλιο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
7. Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας την κ. Χριστοπούλου Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
8. Αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τον κ. Σίδερη Δημήτριο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
9. Αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τον κ. Τζάστα Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
10. Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την κ. Λυκιαρδοπούλου - Κοντάρα Σταυρούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
11. Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας την κ. Μπενιάτα Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
12. Αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης τον κ. Περικλειδάκη Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
13. Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων την κ. Παχή Όλγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου