Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Απόφαση σύστασης τριμελούς Επιτροπής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευρυτανίας για "Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών"

 
Απόφαση σύστασης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής υλικού ενημέρωσης και δημοσιότητας της Πράξης: "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" των (ΑΠ) 1,2,3 του ΕΠ "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου