Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Η πρώτη υπουργική απόφαση για εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου ( Πειθαρχικά- αργία κτλ)

 Δημόσιο:Το παρασκήνιο της εγκυκλίου για την πειθαρχική διαδικασίαΗ πρώτη υπουργική απόφαση για εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου
Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης

 Εκδόθηκε εσπευσμένα το απόγευμα της Παρασκευής η πρώτη υπουργική απόφαση για την υλοποίηση ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τις επαναπροσλήψεις απολυμένων / «διαθέσιμων» το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα.Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ξεκινά με την αυτοδίκαιη και τη δυνητική θέση σε αργία.Αναφέρεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις αντικαθίστανται άρθρα του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007, και περιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες οι υπάλληλοι τίθενται αυτοδίκαια σε αργία.
Με τις νέες διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένα παραπτώματα
Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός μηνός.
Πειθαρχικά συμβούλια
Την ίδια ώρα καλούνται τα αρμόδια όργανα να προβούν άμεσα στην τροποποίηση των αποφάσεων συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων. Με τις νέες διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου τροποποιούνται επανακαθορίζεται η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων με την προσθήκη νέων μελών σε αυτά προς ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των υπαλλήλων στις διαδικασίες ενώπιόν τους.
Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια καθίστανται πενταμελή με προσθήκη, ως μελών τους, αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, με τους αναπληρωτές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου