Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Υστερα από την με αριθμ. 19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο υπουργός Παιδείας  Κ. Αρβανιτόπουλος υπέγραψε απόφαση η οποία ορίζει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. στους Τομείς με τις ακόλουθες
κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
«Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)m
«Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
«Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
«Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:

«Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
«Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός»
«Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική
Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
«Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των
Μαθηματικών)».
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
«Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων».
Πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου