Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση «Teachers 4 Europe 2012-2013»

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Ο.Π.Α προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε μια εκπαιδευτική δράση, με τίτλο «Teachers 4 Europe 2012-2013». Στόχος της συγκεκριμένης δράσης, στην οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμμετάσχουν εθελοντικά, είναι να γίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό γνωστές και κατανοητές, τόσο η σημασία της κοινωνίας των πολιτών και η οικονομική κρίσιμη περίοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και οι τρόποι αντιμετώπισής της καθώς και η προσαρμογή των πολιτών και ειδικότερα των νέων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στην Π.Ε., σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, που ασκούν διδακτικό έργο στις Δ', Ε' και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει συνολικά 120 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων ορισμένες θα καλυφθούν σε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε εκπαιδευτικά κέντρα στη Οεσσαλονίκη, στις 3,4,5,6 και 7 Ιανουαρίου 2013. Το υπόλοιπο των διδακτικών ωρών θα καλυφθεί εξ αποστάσεως, μέσω πρακτικής εφαρμογής, την οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υλοποιήσουν στα σχολεία που εργάζονται, καθώς και μέσω της τελικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρακτικής τους εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.teachers4europe.gr από τους εκπαιδευτές τους, την ομάδα έργου και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες, η ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, μέσω της ιστοσελίδας : www.teachers4europe.gr . Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν, ενώ θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα : www.teachers4europe.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου