Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση από τον Δημήτρη Μπρατη για το χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών-πρόσληψη αναπληρωτών


Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπ/κών της ΠΕ έχει ως εξής:

1. Από 22-25 Αυγούστου προσδιορίζεται να γίνει η β'φάση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι αμοιβαίες μεταθέσεις. Η β'φάση αποσπάσεων σε φορείς θα προηγηθεί. Οι αποσπάσεις στην Κ.Υ. του υπουργείου θα γίνουν ως το τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.

2.Οι μετατάξεις σε διοικητικές θέσεις δεν έχει προγραμματισθεί πότε θα γίνουν ,ούτε οι μετατάξεις σε θέσεις ΕΔΙΠ των πανεπιστημίων.Οι μετατάξεις από τη β/θμια στην α/θμια, μέσω ΚΥΣΠΕ, είναι στις οικονομικές υπηρεσίες και αναμένεται μέχρι τέλος Αυγούστου να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ.

3.Μετά την πραγματοποίηση και της β'φάσης των αποσπάσεων θα ζητηθούν από τις Δ/νσεις εκπαίδευσης(25-30 Αυγούστου) τα λειτουργικά κενά όλων των ειδικοτήτων της ΠΕ, προκειμένου να γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών. Η α'φάση αναμένεται να γίνει 5-9 του Σεπτέμβρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου