Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΤΣΙΟΛΑΣ                                                      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 29-08-2016
ΑΙΡΕΤΟΣ  ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                                  ΠΡΟΣ
ΤΗΛ.:6937810060                                                      Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
http://motsiolassideris.blogspot.gr/                                          Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
e-mail: smotsiolas@yahoo.gr                                                              ΚΟΙΝ
                                                                                          ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΜΜΕΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 29  Αυγούστου 2016 και ώρα 9 π.μ. με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.


Θέμα 1ο: Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2016-2017

Το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 13η/29-8-2016 πράξη του, διαπίστωσε για το διδακτικό έτος 2016-2017, λειτουργικές υπεραριθμίες Νηπιαγωγών (ΠΕ60) και Δασκάλων (ΠΕ70).
Νηπιαγωγών (ΠΕ60)

Διαπιστώθηκε 1 (μία) υπεραριθμία στο 4ο  2/Θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου.

Δασκάλων (ΠΕ70)

Διαπιστώθηκαν συνολικά 2 (δύο) υπεραριθμίες

3ο 7/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου 1 (μία) υπεραριθμία

2/Θ Δημοτικό Σχολείο Βαλαώρας 1 (μία) υπεραριθμία

Ειδικότητες

Δεν υφίσταται καμία υπεραριθμία σε Ειδικότητες.

Κατόπιν τούτου:

α) Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων στα οποία διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ 60 και ΠΕ70, για την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση υπεραριθμίας.

β) Όλοι οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 και ΠΕ70 που ανήκουν οργανικά στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά στα οποία διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Δευτέρα 29-8-2016 έως και την Παρασκευή 01-09-2016 και ώρα 08.00, στο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας  αυτοπροσώπως ή στο Φαξ  2237080241. 
   
  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σας ενημερώνω ότι:

α) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π. 50/1996.

β) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π. 50/1996.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων.

Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηριστούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπολείπονται, διότι πήραν τον χαρακτηρισμό του λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού.

Θέμα 2ο: Διαμόρφωση πρότασης για την κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ στις 02/09/2016

Το ΠΥΣΠΕ ομόφωνα αποφάσισε όπως:

Τα κενά που υπάρχουν σε Ειδικότητες στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας είναι τα εξής:
   

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΩΡΕΣ
ΠΕ 05
Γαλλικών
18
ΠΕ06
Αγγλικών
31
ΠΕ07
Γερμανικών
4
ΠΕ08
Εικαστικών
19
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
0
ΠΕ16
Μουσικής
10
ΠΕ20
Πληροφορικής
9
ΠΕ32
Θεατρικής Αγωγής
21


Πάντα στη διάθεσή σας
Σιδέρης Μοτσιόλας
Αιρετός ΠΥΣΠΕ ΕυρυτανίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου