Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση για Συλλόγους Διδασκόντων -Σχέδιο πρακτικούΑρ. Πρωτ. 767
Αθήνα 31/8/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα: Το Υπουργείο Παιδείας παρανομεί και ζητά το ίδιο να πράξουν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων δε συναινούν στις διαδικασίες που υπηρετούν τις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας που διαλύουν το δημόσιο σχολείο.

Παρά την κίνηση αναδίπλωσης στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας με την έκδοση της «διορθωτικής» εγκυκλίου στις 25/8 έπειτα από την αντίδραση και τις καταγγελίες της Δ.Ο.Ε. για την πραξικοπηματική εγκύκλιο σχετικά με τις συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τον καθορισμό των λειτουργικών κενών, το μόνο που πέτυχε ήταν να αποδείξει ότι προκειμένου να πετύχει τους επικοινωνιακούς του στόχους δε διστάζει να παρανομεί. Μόνο που τώρα προσπαθεί να επιβάλει την παρανομία ως τρόπο λειτουργίας σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., Διευθυντές Εκπαίδευσης και Συλλόγους Διδασκόντων.
Η αρχή έγινε με την Υπουργική Απόφαση Φίλη και τις εγκυκλίους σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Συγκεκριμένα:
·                     Η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 2525/1997 ι (παρ. 5) «για τον καθορισμό των προγραμμάτων του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» προβλέπει κατά παράβαση της παραπάνω εξουσιοδότησης προϋποθέσεις για την εγγραφή μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, κάτι που την καθιστά, κατά το μέρος που ορίζει προϋποθέσεις, ακυρωτέα.
·                     Η υπ' αριθμ.87776/Δ1/30-5-2016 "εγκύκλιος" στην πραγματικότητα νομοθετεί, κάτι που την καθιστά Υπουργική Απόφαση. Αφού όμως είναι Υ.Α.  είναι ανυπόστατη ελλείψει δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.  αλλά και γιατί στερείται νομοθετικής εξουσιοδότησης.      
   Με τις δυο τελευταίες εγκυκλίους του σχετικά με τις συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και τον καθορισμό των λειτουργικών κενών το ΥΠΠΕΘ εντείνει «την παράνομη δράση του». Συγκεκριμένα:
·                     Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 100/97 (που αντικατέστησε το Π.Δ. 50/96), τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων,  για « δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης». Είναι,  επομένως, απολύτως παράνομο οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να κριθούν και να τοποθετηθούν με μονοπρόσωπες αποφάσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 
·                     Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Π.Δ. 100/97 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών», «καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι… στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα…
Εδώ η λογική (πέρα από το νόμο) χάνεται εντελώς, αφού σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στις 29/8 θα κρίνουν εκπαιδευτικούς ως υπεράριθμους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί (αλλά και όποιος άλλος εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας που έχει υπεράριθμους) εντός του 3ημέρου που δικαιούνται από το νόμο για να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου τους (1/9/και ώρα 9π.μ.) με αντικείμενο την κατανομή των ωρών διδασκαλίας. Αυτό, όπως είναι λογικό, θα ανατρέψει την όποια απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. η οποία συν τοις άλλοις θα έχει παράνομο χαρακτήρα αφού δε θα έχει σεβαστεί την προθεσμία των τριών (3) ημερών. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι στο χρονικό σημείο όπου καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν εκκρεμούν και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. είτε με οργανική στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. είτε με απόσπαση από άλλο.
·                     Η εντολή του ΥΠΠΕΘ προς τους Συλλόγους Διδασκόντων να  συνεδριάσουν με αντικείμενο την κατανομή την 1η Σεπτεμβρίου είναι κι αυτή προτροπή σε παράνομη πράξη, αφού  σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, άρθρο 13, παρ.1, «Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 11 του Ν. 1566/85». Στην παράγραφο 1 της ίδιας περίπτωσης ορίζεται ρητά ότι «Ο  σύλλογος  διδασκόντων  κάθε  σχολείου  αποτελείται  από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας».
Είναι φανερό έπειτα από τα παραπάνω ότι ισχύουν όλα όσα έχουμε ήδη απευθύνει ως Δ.Σ. προς τα μέλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. με το έγγραφό μας με α.π. 760/25-8-2016 «   Καλούμε τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να καταγγείλουν την απαράδεκτη διαδικασία και να μην την νομιμοποιήσουν. Καλούμε, επίσης, τα διορισμένα μέλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. (εάν αισθάνονται  κομμάτι του Κλάδου και όχι κυβερνητικά στελέχη) να μη συναινέσουν στην εσπευσμένη πραγματοποίηση συνεδριάσεων για τον καθορισμό των λειτουργικών κενών, να μην αποδεχτούν τον καθορισμό με βάση τις αντιεκπαιδευτικές και παράνομες μεθοδεύσεις του Υπουργείου  Παιδείας και να μπλοκάρουν τις διαδικασίες ακόμη και με την παραίτησή τους. Το ίδιο καλούμε και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να πράξουν. Οφείλουν να σεβαστούν το δημοκρατικό τους ρόλο ως πρόεδροι των υπηρεσιακών συμβουλίων και να μην προχωρήσουν σε αποφάσεις μόνοι τους, αγνοώντας τον κλάδο».
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει πλήρως τόσο τους αιρετούς και τα μέλη και τους προέδρους των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μην εφαρμόσουν τις παράνομες εντολές του Υπουργείου που διαλύουν το δημόσιο σχολείο όσο και τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων να μην εφαρμόσουν τις εντολές της εγκυκλίου οι οποίες είναι πολιτικά απαράδεκτες και παράνομες.
Καλούμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν στην κατανομή με βάση τις ώρες αν προηγούμενα δεν στελεχωθούν τα σχολεία από όλους τους συναδέλφους (δασκάλους και ειδικότητες).

Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……………………………………… Δημοτικού Σχολείου συνεδρίασε σήμερα …/9/2016 και διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατανομή και την ανάθεση ωρών επειδή δεν είναι παρόν το αναγκαίο προσωπικό (δάσκαλοι – ειδικότητες) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου