Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ξεκινά την προσεχή Δευτέρα η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αθήνα 6-04-2011


Ξεκινά την προσεχή Δευτέρα η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνεδρίαση του K.Υ.Σ.Π.Ε., στις 11 & 12 Απριλίου 2011 

Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι

Ξεκινά την προσεχή Δευτέρα η διαδικασία των μεταθέσεων. Στις συνεδριάσεις του K.Υ.Σ.Π.Ε. που θα πραγματοποιηθούν στις 11 & 12 Απριλίου 2011, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Δευτέρα 11-4-2011
  1. «Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  2. «Εξέταση εκπρόθεσμων αιτήσεων ανάκλησης μετάθεσης, τροποποίησης προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  3. «Εξέταση θεμάτων που αφορούν τις Γενικές Μεταθέσεις του έτους 2011»
  4. «Εξέταση αιτήσεων παραίτησης και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Τρίτη 12-4-2011
  1. «Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
  2. «Εξέταση αιτήσεων τοποθέτησης πρώην Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ σε προσωποπαγείς θέσεις και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
Η διαδικασία των γενικών μεταθέσεων θα ακολουθήσει αμέσως μετά και αφού πρώτα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Π.Ε., προς το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα κενά . 

Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου