Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για την αναμόρφωση του συστήματος αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα, για δημόσια διαβούλευση, ένα πλαίσιο κανόνων και αρχών σχετικά με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, στον αποκλεισμό κάθε είδους προνομιακής μεταχείρισης και βεβαίως στην εύρυθμη λειτουργία σχολείων και  υπηρεσιών.
Πρόκειται για μια σημαντική τομή, η οποία δίνει οριστικό τέλος στο όργιο ρουσφετιού και στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμπλοκή μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, υπηρεσιακών παραγόντων,  πολιτευτών, βουλευτών, υπουργών κ.ά.
Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα αποσπάσεων, παρόμοιο με αυτό που ισχύει για τις μεταθέσεις, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια για κάθε κατηγορία απόσπασης.
Το σύστημα των μεταθέσεων ήταν κατά βάση αντικειμενικό. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που οι αποσπάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για την καταστρατήγησή του (μοριοδότηση αποσπασμένων σε υπηρεσίες, πλασματικές υπεραριθμίες κ.ά.).
Για την επικαιροποίηση και την περαιτέρω αντικειμενικοποίησή του, προτείνονται  η αναμοριοδότηση των σχολείων, ο επαναπροσδιορισμός των παθήσεων που δικαιολογούν την ένταξη εκπαιδευτικού σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, η αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία κλπ.
Η διαμόρφωση του προτεινόμενου πλαισίου έγινε με βάση την πρόταση ομάδας εργασίας, η οποία συστήθηκε για το σκοπό αυτό. Στην ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, αιρετά μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στη διαβούλευση.
Η Υπουργός
Άννα Διαμαντοπούλου
 Σχετικό Υλικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου