Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Δημήτρης Μπράτης , αιρετός ΚΥΣΠΕ :Σχετικά με την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.

 Αθήνα 11-04-2011

Σχετικά με την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.

Υπογράφηκε στις 11-4-2011, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και προωθείται για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.
Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου έχει ως εξής :

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.      Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος  του Σταύρου , Μέλος ΔΕΠ ,ως Πρόεδρος.
2.      Μπαμπούνης Χαράλαμπος του Νικολάου , Μέλος ΔΕΠ , ως μέλος.
3.      Πάτσιου Βασιλική του Ηλία , Μέλος ΔΕΠ , ως μέλος.
4.      Τύπας Γεώργιος του Ανδρέα , Σύμβουλος του Π.Ι. , ως μέλος.
5.      Χριστοδούλου –Γκλιάου Νικολέτα του Γεωργίου , Σύμβουλος του Π.Ι. , ως μέλος.
6.      Μπράτης Δημήτριος του Γεωργίου , δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
7.      Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη ,  δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.      Βρατσάλης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μέλος ΔΕΠ ,ως αναπληρωτής  Πρόεδρος
2.      Ανδρέου Ανδρέας του Παντελή , Μέλος ΔΕΠ.
3.      Κουτούγκος Αριστοφάνης του Μιλτιάδη, Μέλος ΔΕΠ.
4.      Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα του Χαραλάμπους, Σύμβουλος του Π.Ι.
5.      Σκαλιάπας Γεώργιος του Νικολάου, Σύμβουλος του Π.Ι.
6.      Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, δάσκαλος αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
7.           Αδαμίδου Βασιλική του Παύλου , δάσκαλα αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε.


Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου