Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Προτάσεις με βάση το σχέδιο της επιτροπής αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409                                                                        
FAX: 210 3442287                                                                                             Αθήνα, 04/04/2011

Ενημερωτικό Σημείωμα
Προτάσεις με βάση το σχέδιο της επιτροπής αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών

Η επιτροπή συνεδρίασε στις 23-3-2011 και κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
Με βάση το παραπάνω κείμενο προτάσεων η ΔΟΕ θα συνεδριάσει την Τρίτη 5-4-2011 για την κατάθεση της τελικής της πρότασης.
Από την πλευρά μου έχω καταθέσει με βάση τις θέσεις του κλάδου αλλά και την εμπειρία μου ως αιρετός προτάσεις στην επιτροπή, τις οποίες σας έχω γνωστοποιήσει και πιστεύω πως συνέβαλα στη βελτίωση των αρχικών θέσεων της επιτροπής. Υπήρξαν όμως και προτάσεις οι οποίες δε συμπεριλήφθησαν στο τελικό κείμενο.
Πιστεύω πως το Δ.Σ. της ΔΟΕ στη συνεδρίαση της Τρίτης θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η όλη προσπάθεια πρέπει να αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός συστήματος μεταθέσεων απλού, κατανοητού, δίκαιου, αντικειμενικού, αποδεκτού από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Με βάση το συμφέρον και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών καταθέτω για συζήτηση συμπληρωματικά τις παρακάτω προτάσεις:

Αποσπάσεις
 • Η ΔΟΕ πρέπει να απαιτήσει την κατάργηση του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 που αναφέρεται στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.
 • Να αυξηθεί η μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας για τον υπολογισμό του στις αποσπάσεις.


Μεταθέσεις
 • Η κατάργηση των άρθρων 4 και 30 του Ν.3848/2010 σχετικά με την τριετή υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων στην περιοχή διορισμού και τη διετή των υπολοίπων για θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης θα πρέπει να αποτελέσει αδιαπραγμάτευτη θέση.
 • Η τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. /50 επίσης θεωρείται επιβεβλημένη.
 • Οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν τα μόρια του σχολείου που υπηρετούσαν, έστω κι αν αυτό καταργήθηκε και όχι αυτά της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μονάδας.
 • Μετά την κατάταξη των Σχολικών Μονάδων σε 12 κατηγορίες κρίνω αναγκαία την αναμοριοδότηση όλων των μετρήσιμων κριτηρίων και ιδιαίτερα της μοριοδότησης των χρόνων υπηρεσίας, ώστε να αρθούν ή να περιοριστούν οι όποιες αδικίες προκύπτουν.
 • Η εντοπιότητα να λαμβάνεται υπόψη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και όχι με βάση την πρόταση της επιτροπής.
 • Οι αιτήσεις ανάκλησης των αιτήσεων μεταθέσεων να πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εξέτασης των μεταθέσεων.
 • Στις μεταθέσεις για τα Πειραματικά, Διαπολιτισμικά, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Μειονοτικά σχολεία είναι ανεφάρμοστη η πρόταση για συνέντευξη με στόχο τη διαπίστωση των προσόντων που προκύπτουν από το βιογραφικό. Επομένως δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.
 • Στις μεταθέσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ θα πρέπει μαζί με τα κριτήρια μετάθεσης που έχουν ορισθεί να λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.
 • Για τις μεταθέσεις στα μειονοτικά σχολεία θα πρέπει να αναθεωρηθούν πολλές προτάσεις της επιτροπής.
Ελπίζω πως οι προτάσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ θα συμβάλουν στη ουσιαστική βελτίωση των προτάσεων της επιτροπής.
                                                                                                          Πάντα στη διάθεσή σας
                                                                                                                                      Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου