Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Μπράτης Δημήτρης-Παληγιάννης Βασίλης: Σχετικά με τα κριτήρια μεταθέσεων σε μειονοτικά σχολεία

Αιρετοί του ΚΥΣΠΕ
Μπράτης Δημήτρης
Παληγιάννης Βασίλης     
 Αθήνα 8-04-2011
Προς
τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε  
Σχετικά με τα κριτήρια μεταθέσεων σε μειονοτικά σχολεία  
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως σας είχαμε ενημερώσει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε στις 5-4-2011, σε ό,τι αφορά στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία , από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής είχαμε ζητήσει τη διαγραφή των κριτηρίων:
δ) «........ Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με άλλους πολιτισμούς : μονάδες μέχρι 3» και
ε) «.... Καταλληλότητα του εκπαιδευτικού για προσφορά εκπαιδευτικού έργου σε σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης : μονάδες μέχρι 3.»
Η πρότασή μας αυτή έγινε αποδεκτή από την ομάδα εργασίας , όμως στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν περιλαμβανόταν, από λάθος, όπως μας ενημέρωσαν. Μετά την παρέμβασή μας έγινε η διαγραφή των σημείων δ και ε και σας καταθέτουμε το ολοκληρωμένο κείμενο. Σας παρακαλούμε να το κοινοποιήσετε στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. και να το αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. 
Τέλος , επισημαίνουμε τα εξής : 
  1. Οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ είναι οι εκπρόσωποι του κλάδου στην ομάδα εργασίας (έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) και σε κάθε περίπτωση , μεταφέρουν τις θέσεις και τις προτάσεις τις Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
  2.  Η διαδικασία υποβολής προτάσεων συνεχίζεται μέσα στις προθεσμίες που έχει θέσει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. , το οποίο έχει και την τελική ευθύνη για την υποβολή της πρότασης. 
Οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ  
Μπράτης Δημήτρης                                 Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου