Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Με αφορμή την πρόταση για τις μεταθέσεις - αποσπάσεις που ανάρτησε για δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


Αθήνα 20-04-2011
Με αφορμή την πρόταση που ανάρτησε στις 19 Απριλίου 2011 (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=937), το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για δημόσια διαβούλευση επισημαίνω τα εξής : 
  1. 1.      Η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. δεν έκανε αποδεκτή τη βασική πρόταση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) , που ήταν και πλειοψηφούσα θέση στην ομάδα εργασίας , για την κατάργηση της τριετίας στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και της διετίας στους υπόλοιπους. Η συγκεκριμένη διάταξη του ν.3848/2010 είναι τιμωρητική και πρέπει άμεσα να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με την παροχή κινήτρων παραμονής (π.χ. μόρια), όπως έχει προτείνει ο κλάδος.
  2. 2.Δεν έγινε επίσης αποδεκτή η πρόταση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, περ. β του άρθρου 31 του ν. 3848/2010, για τις αποσπάσεις των υπεραρίθμων σε σχολείο άλλου νομού της ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης.
  3. 3.      Στα κωλύματα των αποσπάσεων έχει προστεθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία (τριετία) στην περιοχή του πρώτου διορισμού τους , δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης εκτός κι αν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες. Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με τη θέση της ομάδας εργασίας αφού η απόσπαση είναι δικαίωμα του εκπαιδευτικού που ασκείται για συγκεκριμένους λόγους και δεν μπορεί να υπόκειται στον περιορισμό της τριετίας. Η διάταξη πρέπει να διαγραφεί.
  1. Από το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα έχουν παραλειφθεί τα παρακάτω , για τα θέματα μεταθέσεων :
  • Η παράγραφος 5 η οποία έλεγε: «Σε κάθε σχολικό συγκρότημα ή ομάδα σχολείων δημιουργούνται θέσεις επικουρικών ή αναπληρωματικών εκπαιδευτικών, ώστε να αναπληρώνονται άμεσα εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια ή μετακινούνται, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους».
  • Έχουν παραλειφθεί επίσης οι παράγραφοι οι οποίες αναφέρονται στις μεταθέσεις στα πειραματικά και μειονοτικά σχολεία , χωρίς να δίνεται καμιά εξήγηση για αυτό. 
Τέλος επισημαίνω τα εξής : 
  • Η μοριοδότηση των αποσπάσεων που ήταν πάγια θέση του κλάδου μας είναι θετική εξέλιξη και αποτελεί τομή στα εκπαιδευτικά μας πράγματα αφού θα θέσει τέρμα στις κάθε είδους ρουσφετολογικές και πελατειακές λογικές. Η μοριοδότηση πρέπει να ισχύσει από τις αποσπάσεις της φετινής χρονιάς. 
  • Θεωρώ αντιδεοντολογικό και απαράδεκτο το γεγονός να μην αναρτάται για δημόσια διαβούλευση ολόκληρη η πρόταση της ομάδας εργασίας , αλλά άλλη με προσθήκες και παραλείψεις που δεν αποτελούν θέσεις της επιτροπής, που συστήθηκε για το σκοπό αυτό .
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου